Sutikimas su UAB GAMPRE BDAR politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1 Ši privatumo politika reglamentuoja UAB GAMPRE tinklapių www.gampre.com ir www.gampreshop.com (toliau – tinklapio ) ir tinklapio lankytojo (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

1.2 Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

1.3 Tinklapyje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad UAB GAMPRE juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1 UAB GAMPRE vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

2.1.1 Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
2.1.2 Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
2.1.3 Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
2.1.4 Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
2.1.5 Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
2.1.6 Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

2.2 UAB GAMPRE gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita tinklapio registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

2.2.1 susisiekti su Jumis, siekiant atsakyti į Jūsų užklausas;
2.2.2 siųsti Jums aktualią informaciją apie įmonės veiklą, produktus;
2.2.3 spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
2.2.4 vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1 Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims:

3.1.2 Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 2.2 tikslams pasiekti.
3.1.3 Tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4. Užklausų formų pildymo taisyklės

4.1 Jūs užklausos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu užklausos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų užklausą ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis tinklapiu.

5. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

5.1 Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti užklausos formoje pateiktą informaciją pranešdamas apie tai adresu infoETAgampreshop.com.

6. Slapukai (angl. cookies)

6.1 Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. "cookies"). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami tinklapio lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios tinklapio funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Preziumuojame, jog naudodamasis tinklapiu sutinkame su tuo, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

7. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos

7.1 UAB GAMPRE turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami tinklapyje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapiu reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybu būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų, rašykite mums infoETAgampreshop.com.